Aeracija

 

Naša ponuda obuhvata najkvalitetniju opremu za aeraciju na tržištu, površinske aeratore firme Biogest International GmbH i dubinske aeratore firme INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG.

BSK turbina

Površinska aeracija – BSK turbina

HyperClassic aerator

HyperClassic aeracija

iDisc

Aeracija finim mehurićima – iDisc