HyperClassic – dubinska aeracija

 

HyperClassic® – dubinska aeracijaHCMA

HyperClassic® sistem za aeraciju i mešanje razvijen je i optimizovan posebno za zahtevne primene u komunalnim i industrijskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Ovaj sistem obezbeđuje efikasan transfer kiseonika i optimalno mešanje tokom biološke faze procesa prečišćavanja.

Pored snabdevanja kiseonikom, takođe je ispunjena važna funkcija mešanja i sprečavanja sedimentacije. Zahvaljujući metodi mehaničke aeracije, performanse transfera kiseonika su približno visoke u otpadnoj vodi kao i u čistoj vodi. Čak i nakon dugogodišnje eksploatacije performanse sistema ostaju iste. Pad pritiska ostaje kostantno nizak. Sistem se može instalirati jednostavno i brzo, čak i u punom rezervoaru.

 

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošure: