iDisc – Aeracija finim mehurićima

 

iDISC® – Aeracija finim mehurićima

iDISC® – sistem difuzora je razvijen i optimizovan za upotrebu na komunalnim i industrijskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. Na efikasan način snabdeva aktivan mulj sa kiseonikom i pogodan je za gotovo sve varijacije procesa sa aktivnim muljem.

iDISC® – difuzori se posebno izrađuju da se ispune potrebe svakog posebnog postrojenja. Robusna konstrukcija i visoko kvalitetni materijali čine ih pogodnim za najveći broj primena kod tretmana otpadnih voda.

 

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošuru: