BSK Dekanteri

 

BSK® Dekanteri

Robusnost i pouzdanost BSK® dekantera rezultat su dugogodišnjeg razvoja i usavršavanja sistema za dekantaciju. Više stotina ugrađenih BSK® dekantera širom sveta potvrđuju prednosti nad drugim sistemima, a osnovne karakteristike su:

  • Potpuno izrađen od nerđajućeg čelika
  • Bez održavanja, komponente otporne na koroziju
  • Robusan pogon postavljen izvan vode sa komfornim pristupom
  • Bez odvođenja plivajućeg mulja
  • Bez komešanja slegnutog mulja
  • Različiti hidraulički kapaciteti odvođenja
  • Ekstremno niski operativni troškovi
  • Pristupačna cena
  • Upravljanje (nivometar, konduktivna sonda, senzor nivoa mulja)

 

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošure: