Automatska fina rešetka

 

Automatska fina rešetka – “Counter flow fine screen GSFR”Fina resetka 3 (Large)

GSFR automatska fina rešetka je još jedan inovativni proizvod zasnovan na istom principu na kom radi i automatska gruba rešetka. Izrađena u istom dokazanom kvalitetu, može se koristiti za uklanjanje veoma finih komponenata iz otpadnih voda. Posebne karakteristike dizajna su potopljena rešetka koja se čisti čistačem na neprekidnom lancu i u svakom trenutku najmanje jedan čistač se nalazi u zahvatu rešetke koja je otvorena ka vrhu. Kao i u slučaju grube rešetke i ovde ne postoji potreba za sigurnosnim by-pass kanalom jer isti poseduje sama rešetka. Širina proreza na rešetki može biti od 6-150 mm. Broj čistača, a samim tim i intarvala čišćenja su promenljivi, na taj način garantujući visoko efikasno čišćenje. Dubina kanala se može kretati i do 10 m, a ugao nagiba rešetke se može kretati od 75° – 80°.

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošure: