Kompaktna predtretmanska stanica

 

W+F kompaktna predtretmanska stanica WS

Kompaktan uređaj koji nudi kompletan mehanički predtretman na jednom mestu. Uklanjanje finih nečistoća, masti, ulja i peska na prostoru manjemPTS za 50% od konvencionalnih kompaktnih uređaja sa istim ili boljim učinkom, a sa značajno povećanom operativnom pristupačnošću. Efikasnost separacije do 95% je demonstrirana na opiljcima do 0.2 mm! Na ulazu jedinice se nalazi fina ravna rešetka, koja predstavlja sistem sa minimalnim održavanjem i habanjem. Separator ulja i masti ne zahteva posebni strugač za masnoće i plutajuće materije. Kompaktna predtretmanska stanica WS razlikuje se od drugih rešenja po smanjenom utrošku energije usled smanjene visine na ulazu otpadne vode pri korišćenju napojnih pumpi, kao i manjoj dubini uduvavanja vazduha u separator peska. Takođe, konstrukciono rešenje iziskuje manje troškove te WS predstavlja najjeokomičniji izbor. Tangentni ulaz vode u separator peska u kombinaciji sa aeracijom mehurićuma duž cilindričnog tanka značajno povećava efikasnost separacije i omogućava kompaktne (kraće) dimezije uređaja. Najčešće se predtretmanska stanica isporučuje sa integrisanim sigurnosnim by-pass-om.

 

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošuru: