Stanica za prijem fekalnog mulja / fina ravna rešetka

 

Stanica za prijem fekalnog mulja / fina ravna rešetka FFR

Uvek kada je potrebno sprečiti fini materijal od ulaska na postrojenje, optimalan izbor je patentirana fina ravna rešetka dostupna sa širinama prorezaFFR 1 (Large) od 0.5 do 8 mm. Zahvaljujući posebnoj konstrukciji ove rešetke, širinu proreza je moguće promeniti brzo i uz minimalne troškove. Rešetka se može koristiti u kanalima širine i dubine do 2,5 m. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji od nerđajućeg čelika, protočnim kapacitetima i jednostavnoj upotrebi ova rešetka je ocenjena najvišim ocenama od strane specijalista ove oblasti. Rešetka osigurava čišćenje bez održavanja. Nema potrebe za podmazivanjem, dotezanjem ili zamenom potrošnih elemenata. Dokazala je svoju pogodnost u svakodnevnoj upotrebi, pogotovu na ulazima sa velikim učešćem mineralnih komponenata.

Kao kompaktna jedinica u kućištu od nerđajućeg čelika koristi se za predtreman sadržaja septičkih jama na ulazu PPOV.

Više detalja možete pronaći na sajtu proizvođača klikom na sledeći link ili preuzmite PDF brošuru: